IV Debata UKSWordzka

Zapraszam na kolejną debatę UKSWordzką podejmującą próbę odpowiedzi na pytanie: Czy potrzeba nowej apologii wiary?

21 października 2015 r., godz. 11.30.

IV Debata UKSWordzka

Autor

Jarosław Andrzej Sobkowiak

cognitive science, anthropology of communication, media ethics, media and artificial intelligence, UKSW Knowledge Base - team leader // kognitywistyka, antropologia komunikacji, etyka mediów, media a sztuczna inteligencja, Baza Wiedzy UKSW - przewodniczący zespołu https://bazawiedzy.uksw.edu.pl