IV Debata UKSWordzka

Zapraszam na kolejną debatę UKSWordzką podejmującą próbę odpowiedzi na pytanie: Czy potrzeba nowej apologii wiary?

21 października 2015 r., godz. 11.30.

IV Debata UKSWordzka

Autor

Jarosław Andrzej Sobkowiak

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej UKSW, nauczyciel akademicki, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, Katedra Teorii, Etyki i Prawa Mediów. Aktualny zakres badań: kognitywistyka komunikacji, etyka i metaetyka dziennikarska, komunikacja religijna. Wcześniejsze badania: hermeneutyka filozoficzna, podmiot w procesie komunikacji, nowy porządek moralny a nowy porządek światowy