AUTOR

Zakres badań:

 • hermeneutyka filozoficzna
 • etyka dziennikarska
 • komunikacja norm moralnych w społeczeństwie pluralistycznym
 • człowiek podmiotem moralności
 • podmiotowy wymiar komunikacji (homo communicans)
 • gender wobec antropologii chrześcijańskiej
 • nowy ateizm (szczególnie kontekst języka francuskiego)
 • antropologia i aksjologia kultury,
 • wiara a/i rozum

 STUDIA

– język francuski “classe de perfectionnement”, dyplom – sierpień 1992

 • 1994-1996 – Instytut „Centre Sèvres” w Paryżu oraz Paris X Nanterre a także seminarium i atelier z psychologii (Tony Anatrella)
 • 1996-1998 – studia doktoranckie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
 • 1998-1999 – Podyplomowe Studium Zarządzania (Uniwersytet Warszawski)

Magisterium

 • 1993 – Katolicki Uniwersyt Lubelski, na podstawie pracy: Wola jako przyczyna sprawcza swoich aktów w filozofii Jana Dunsa Szkota – promotor: prof. dr hab Edward I. Zieliński

Licencjat

 • 1996 – Paryż, na podstawie pracy: Les divorcés remariés entre “jugement” et “guerison”. Analyse de la doctrine et de la pastorale de l’Église catholique. Propositions et recherches dans la perspective de l”oikonomia” – promotor: prof. Olivier de Dinechin, recenzenci: prof. Jacques Trublet i prof. Christoph Theobald

Doktorat

 • 1998 – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na podstawie pracy: Paula Ricoeura koncepcja podstaw moralności – w trakcie redagowania tezy konsultacje z P. Ricoeurem

KARIERA ZAWODOWA

 • 1998-2000 – dyrektor i redaktor naczelny http://wydawnictwo.pl/
 • od 1999 – adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW
 • Od 1 stycznia 2005 – redaktor naczelny “Studia Theologica Varsaviensia”  (w latach 2000 – 2004 – sekretarz pisma) – czasopismo dotowane przez Komitet Badań Naukowych (Lista czasopism wyróżnionych KBN)
 • Członek Sekcji Polskich Teologów Moralistów http://teologiamoralna.pl – od 12 czerwca 2006 członek zarządu (sekretarz) Stowarzyszenia Teologów Moralistów
 • Od 2 marca 2011 r. – członek zarządu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów (radny prowincjalny)
 • Od 1 września 2012 r. – Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału Teologicznego UKSW, Warszawa.
 • ponownie wybrany na stanowisko prodziekana WT UKSW na kadencję 2016-2020.

WYKŁADY GOŚCINNE

 • 1998-1999 – Wyższe Seminarium Księży Marianów w Lublinie
 • od 2001 – Polskie Centrum Katechetyczne w Wilnie
 • od 2002 – 2005 Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu
 • od 2003 – doroczny cykl wykładów dla juniorystek – Siostry Służebniczki Śląskie NMP – Warszawa – Dom Prowincjalny

NAGRODY I ODZNACZENIA

 • Nagrody rektorskie za pracę organizacyjną i dydaktyczną
 • 2002 – Brązowy Krzyż Zasługi
 • 2006 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2012 – Medal Brązowy za długoletnią służbę

UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

Kościół Pięćdziesiątnicy

 • 23-29.10.1994 – Aix en-Provence.
 • 24-27.05.1995 – Chantilly – referat Kościół w Polsce w dobie przemian

Doświadczenie duchowe a dyskurs teologiczny

 • 29.10 – 5.11.1995 – Barcelona – referat Miłość siebie u św. Bernarda z Clairvaux. Implikacje teologicznomoralne, publikowany w Mediasevres.
 • 15-18.05.1996 – Chantilly
 • 16-18.10.2002 – Kowno  – The Sacramental Matrimony in the Civil Society
 • 16-18.04 2004 – Kowno  – Międzynarodowa konferencja naukowo-pastoralna,

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie

PODRÓŻE NAUKOWE – MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME oraz Biblioteka Narodowa w Paryżu

 • Sierpień-wrzesień 2001 – Paryż – w ramach projektu badawczego „Stałe i zmienne tożsamości osoby”
 • Lipiec 2002 – Paryż – w ramach projektu badawczego „Koncepcja praw człowieka w doktrynie Unii Europejskiej”
 • Lipiec – wrzesień 2004 – Paryż – w ramach projektu badawczego Teologia moralna wobec „nowego porządku światowego”
 • Sierpień – wrzesień 2005 – Paryż – w ramach projektu   badawczego „Podmiotowość osoby w procesie komunikacji”
 • Wrzesień 2006 – Paryż – w ramach projektu badawczego “Antropologia okresu przemian”
 • Sierpień – wrzesień 2007 – Paryż – w ramach projektu badawczego “Prawda w społeczeństwie pluralistycznym i tolerancyjnym”
 • Wrzesień 2008 – Paryż – w ramach projektu badawczego “Sytuacja rodziny w społeczeństwie pluralistycznym i tolerancyjnym”
 • Wrzesień 2009 – Paryż – w ramach projektu badawczego “Kulturotwórcza rola chrześcijaństwa”

Pełny wykaz badań