O MNIE

Zakres badań (układ chronologiczny):

MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME oraz Biblioteka Narodowa w Paryżu

 • Stałe i zmienne tożsamości osoby (2001)
 • Koncepcja praw człowieka w doktrynie Unii Europejskiej (2002)
 • Kultura przejawem podmiotowości osoby (2003)
 • Status moralności chrześcijańskiej w dobie transformacji (2004)
 • Podmiotowość osoby w procesie komunikacji (2005)
 • Antropologia okresu przemian (2006)
 • Prawda w społeczeństwie pluralistycznym i tolerancyjnym (2007)
 • Rodzina w społeczeństwie zsekularyzowanym na przykładzie Polski i Francji  (2008) oraz Gender w perspektywie antropologii chrześcijańskiej (2008)
 • Kulturotwórcza rola chrześcijaństwa (2009)
 • Przyszłość religii w społeczeństwie zsekularyzowanym (2010)
 • Nauki o człowieku w refleksji moralnej (2011) oraz Odkrywanie i komunikacja prawdy (2011)
 • Wiara i rozum w refleksji moralnej (2012)
 • Nowa ewangelizacja a nowy ateizm (2013)
 • Potrzeba nowej apologii wiary wobec zarzutów nowego ateizmu (kontekst języka francuskiego – 2014)
 • Debaty UKSWordzkie – uwieńczone dwoma monografiami, na które składają się zapisy debat oraz zbiory artykułów tematycznych (2015 i 2016)
 • Potrzeba hermeneutyki dziennikarskiej w zakresie komunikowania norm moralnych (2017)
 • Język mediów – komunikacja czy destrukcja? Hermeneutyka przekazu medialnego (2018)
 • Potrzeba metaetyki dziennikarskiej – sposoby uzasadniania norm etyki dziennikarskiej (2019)
 • Kognitywistyka komunikacji – media wobec pytań granicznych (2020)
 • Spór o człowieka w mediach (2021)
 • Etyczne dylematy zawodu dziennikarza (2021)
 • Kognitywistyka komunikacji i sztuczna inteligencja w mediach (2022-)

STUDIA

– język francuski „classe de perfectionnement”, dyplom – sierpień 1992

 • 1994-1996 – Instytut „Centre Sèvres” w Paryżu oraz Paris X Nanterre a także seminarium i atelier z psychologii (Tony Anatrella)
 • 1996-1998 – studia doktoranckie w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
 • 1998-1999 – Podyplomowe Studium Zarządzania (Uniwersytet Warszawski)

Magisterium

 • 1993 – Katolicki Uniwersyt Lubelski, na podstawie pracy: Wola jako przyczyna sprawcza swoich aktów w filozofii Jana Dunsa Szkota – promotor: prof. dr hab Edward I. Zieliński

Licencjat

 • 1996 – Paryż, na podstawie pracy: Les divorcés remariés entre “jugement” et “guerison”. Analyse de la doctrine et de la pastorale de l’Église catholique. Propositions et recherches dans la perspective de l”oikonomia” – promotor: prof. Olivier de Dinechin, recenzenci: prof. Jacques Trublet i prof. Christoph Theobald

Doktorat

 • 1998 – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej na podstawie pracy: Paula Ricoeura koncepcja podstaw moralności – w trakcie redagowania tezy konsultacje z P. Ricoeurem

KARIERA ZAWODOWA

 • 1998-2000 – dyrektor i redaktor naczelny http://wydawnictwo.pl/
 • od 1999 – adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW
 • Od 1 stycznia 2005 – redaktor naczelny STUDIA THEOLOGICA VARSAVIENSIA  (w latach 2000 – 2004 – sekretarz pisma) – czasopismo indeksowane w CEJSH, EBSCO, PBN, POLONICA, INDEX COPERNICUS, BAZA WIEDZY, BazHum i innych
 • Członek Sekcji Polskich Teologów Moralistów http://teologiamoralna.pl – od 12 czerwca 2006 członek zarządu (sekretarz) Stowarzyszenia Teologów Moralistów
 • 2011 – 2017 – członek zarządu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów (radny prowincjalny)
 • Od 1 września 2012 r. – Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych Wydziału Teologicznego UKSW, Warszawa.
 • ponownie wybrany na stanowisko prodziekana WT UKSW na kadencję 2016-2020.
 • w 2020 roku powołany przez rektora na funkcję prodziekana ds. finansów i studiów stacjonarnych (do 2024 roku)
 • od 2020 roku dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej
 • od 2020 roku kierownik Zakładu Dydaktyki Mediów
 • Od 2021 roku – przewodniczący Zespołu ds. Zarządzania Bazą Wiedzy UKSW – BAZA WIEDZY UKSW

WYKŁADY GOŚCINNE

 • Wilno, Kowno, Lublin, Łowicz, Warszawa, Paryż, Aix-en-Provence.

NAGRODY I ODZNACZENIA

 • Nagrody rektorskie za pracę organizacyjną i dydaktyczną
 • 2002 – Brązowy Krzyż Zasługi
 • 2006 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2012 – Medal Brązowy za długoletnią służbę
 • Od 2012 roku (objęcie funkcji kierowniczej) w imię przyzwoitości nie przyjmuję nagród i odznaczeń

UDZIAŁ W KONFERENCJACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

(ARCHIWALNE)

Kościół Pięćdziesiątnicy

 • 23-29.10.1994 – Aix en-Provence.
 • 24-27.05.1995 – Chantilly – referat Kościół w Polsce w dobie przemian

Doświadczenie duchowe a dyskurs teologiczny

 • 29.10 – 5.11.1995 – Barcelona – referat Miłość siebie u św. Bernarda z Clairvaux. Implikacje teologicznomoralne, publikowany w Mediasevres.
 • 15-18.05.1996 – Chantilly
 • 16-18.10.2002 – Kowno  – The Sacramental Matrimony in the Civil Society
 • 16-18.04 2004 – Kowno  – Międzynarodowa konferencja naukowo-pastoralna,

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie

PODRÓŻE NAUKOWE – MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME oraz Biblioteka Narodowa w Paryżu

 • Sierpień-wrzesień 2001 – Paryż – w ramach projektu badawczego „Stałe i zmienne tożsamości osoby”
 • Lipiec 2002 – Paryż – w ramach projektu badawczego „Koncepcja praw człowieka w doktrynie Unii Europejskiej”
 • Lipiec – wrzesień 2004 – Paryż – w ramach projektu badawczego Teologia moralna wobec „nowego porządku światowego”
 • Sierpień – wrzesień 2005 – Paryż – w ramach projektu   badawczego „Podmiotowość osoby w procesie komunikacji”
 • Wrzesień 2006 – Paryż – w ramach projektu badawczego „Antropologia okresu przemian”
 • Sierpień – wrzesień 2007 – Paryż – w ramach projektu badawczego „Prawda w społeczeństwie pluralistycznym i tolerancyjnym”
 • Wrzesień 2008 – Paryż – w ramach projektu badawczego „Sytuacja rodziny w społeczeństwie pluralistycznym i tolerancyjnym”
 • Wrzesień 2009 – Paryż – w ramach projektu badawczego „Kulturotwórcza rola chrześcijaństwa”

Pełny wykaz badań oraz dorobek całość