WYKŁADY W ROKU AKAD. 2023/2024

BAZA WIEDZY UKSWS

SEMESTR ZIMOWY

Etyczne dylematy zawodu dziennikarza – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia

Bioetyczne dylematy w komunikacji – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia

Coaching i mediacje – kontekst etyczny – seminarium magisterskie, specjalność coaching i mediacje społeczne

Etyka – wykład

Antropologia komunikacji i mediów – seminarium naukowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia

SEMESTR LETNI

Człowiek i poznanie moralne – kognitywistyka komunikacji – wykład – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia

Komunikacja norm moralnych w społeczeństwie pluralistycznym – wykład – dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia I stopnia

Antropologia komunikacji i mediów – seminarium naukowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia

Coaching i mediacje – kontekst etyczny – seminarium magisterskie, specjalność coaching i mediacje społeczne

Dodaj komentarz