Artykuły i recenzje – pełne teksty (wybrane, archiwalne)

Koncepcja osoby jako podmiotu i miejsca moralności według Paula Ricoeura

Transcendencja osoby w egzystencji ku nadziei według Paula Ricoeura

„Deklaracja moralności europejskiej” w Karcie Praw Podstawowych

Wychowanie do pracy czy wychowanie do bezrobocia? Teologicznomoralna ocena zjawiska bezrobocia w Polsce

Dziewictwo Maryi wobec współczesnej kultury

Globalizm gospodarczy i polityczny zagrożenie czy szansa?

Godność w komunikacji: communicatio, communicare, communitas

Filozofia prawa czy filozofia osoby? Refleksja nad książką kard. Zenona Grocholewskiego „La filosofia del diritto di Giovanni Paolo II”

Moralność globalna czy uniwersalna? Znaczenie hermeneutyki w dobie przemian

Spór o kształt świata

Współczesne zagrożenia rodziny z opisem bibl

Sakramentalny charakter związku-małżeńskiego

Ricoeurowskie inspiracje nad współczesnymi postaciami agresji

Norma moralności w społeczeństwie zróżnicowanym ideologicznie

Matka Bolesna dla współczesnej kultury

Ubóstwo narracji wobec tajemnicy bytu ludzkiego

Haslo-dialog

Haslo-norma-moralna

Haslo-nowe-zycie

Haslo-sytuacja-moralna

Kultura przejawem podmiotowości osoby

Antropologia nowego porządku światowego. Pomiędzy podmiotem a osobą

Nihilizm i fundamentalizm jako przyczyny terroryzmu

Pojęcie pojednania w nauczaniu Kościoła

Prawda w społeczeństwie pluralistycznym i tolerancyjnym, w: Teologia i Moralność, s. 49-64.

Ojca Stanislawa Papczyńskiego teologia człowieka

Współczesny spór o człowieka

Moralny wymiar decyzji o emigracji zarobkowej

Granice wiary i niewiary – perspektywa teologicznomoralna

Gender w perspektywie „nowego porządku moralnego”, „Teologia i moralność” 4(2008) s. 135-150.

Fenomen słowa – pomiędzy dialektyką a dialogiem

Człowiek bez właściwości. W poszukiwaniu duchowego horyzontu „Teologia i Moralność” 6 (2009) s. 11-25.

Nowe uczynki miłosierdzia

Przyszłość religii w świecie zsekularyzowanym

aby podmiot a tajemnica nieprawości

Spowiedź młodych i współczesne problemy małżeńskie

Dobra Nowina w czasach „nowej ewangelizacji”. Wezwania dla zakonów

Duchowość bez Boga a życie „jakby Bóg był”, Teologia i Moralność 1(13) 2013, s. 103-115.

Sprawiedliwość w kontekście nierówności podmiotów w adhortacji „Reconciliatio et paenitentia”, STV 52(2014) nr 2, s. 67-81.

Trust as a Condition of Getting to Know the Truth: The Anthropological Aspect

 

RECENZJE:

„Pratiquer l’analyse éthique : étudier un cas : examiner un texte”, Marie-Jo Thiel, Xavier Thévenot, Paris 1999 : [recenzja]

Jean-Marie Krumb, Les fondements de la morale chrétienne

Dialogue entre la foi chrétienne et la pensée contemporaine. Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris

Brice de Malherbe, Le respect de la vie humaine dans une éthique de communion. Une alternative à la bioéthique à partir de l’attention aux personnes en état végétatif chronique

Kard. Zenon Grocholewski, Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa

Rorty, G. Vattimo, L’avenir de la religion. Solidarité, charité, ironie, red. S. Zabala

Jean Ladrière, Sens et vérité en teologie, Paris 2004

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość

Sławomir Zatwardnicki, Ateizm urojony

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Verified by ExactMetrics