Brian Porter-Szűcs w UKSW

Jak zaznaczył Profesor, było to pierwsze od wydania książki spotkanie „na żywo”, przynajmniej z prowadzącymi, i to w samym środku lasu na Kampusie Dewajtis 5.

Brian Porter Szucs

Autor

Jarosław Andrzej Sobkowiak

cognitive science, anthropology of communication, media ethics, media and artificial intelligence, UKSW Knowledge Base - team leader // kognitywistyka, antropologia komunikacji, etyka mediów, media a sztuczna inteligencja, Baza Wiedzy UKSW - przewodniczący zespołu https://bazawiedzy.uksw.edu.pl