Nasza droga do Emaus

W świecie, w którym wystarczy wpisać jakiekolwiek hasło w wyszukiwarkę, by otrzymać odpowiedź, trudno wyobrazić sobie, że ktoś nie słyszał o Bogu. Nawet w świecie niewiary Bóg i Kościół są odmieniane przez wszystkie przypadki. Nie jest to więc nieznajomość pojęciowa. Jest to raczej brak zdolności rozpoznania Boga, ale ta przypadłość dotyka nie tylko niewierzących. Nierozpoznanie odwołuje się do doświadczenia człowieka. I nawet, jeśli wierzący rozpoznaje Boga w kościele czy w tradycyjnych nabożeństwach, coraz trudniej mu rozpoznać Boga w codziennym życiu. Uczniowie jeszcze się spodziewali i dlatego się zawiedli. My już nawet się nie spodziewamy. Co prawda chodzący do kościoła nie utracili jeszcze wiary, ale tracą coraz bardziej wsparcie w rodzinie, w tradycji. Pocieszające jest to, że wiara i tak jest wyjściem, jest poznaniem Boga na naszej, a więc ciągle nowej drodze. Przecież w innych obszarach życia też już mamy coraz mniej do przekazania młodemu pokoleniu. Świat zmiennych zdaje się pokonywać świat stałych.

Czego więc uczy droga uczniów do Emaus i dlaczego nazywam ją naszą drogą? Chwila zastanowienia nad własnym życiem pozwala zrozumieć, że ten sam Jezus idzie z nami, chociaż Go nie rozpoznajemy. Nie porzucamy Boga do końca, ciągle jesteśmy gotowi o Nim rozmawiać. Mamy więc wiarę i doświadczenie, tylko nie umiemy tych rzeczywistości pogodzić. Często wręcz jest tak, że Bóg jest w wierze, a doświadczenie podpowiada, że Go w naszej codzienności nie ma. Czego więc potrzeba człowiekowi? Może nie tyle prostych recept na pogodzenie wiary z codziennością – bo takich prostych recept nie ma. Potrzeba doświadczenia wiary, a więc zupełnie nowej formy doświadczenia, która nie jest prostą sumą wiary i codzienności.

Emaus jest drogą wiary. Popełniamy błąd pokazując wiarę jako jedną pośród dróg. Traktujemy wiarę jak turystykę religijną. Pewny jest cel, pewna droga, tylko trzeba wybrać odpowiednie biuro podróży. Tymczasem nie ma prostego celu i prostej drogi. Każda droga może być drogą do celu, jeśli na tej drodze pojawi się Jezus. To nie Kościół jest drogą człowieka, ale człowiek jest drogą Kościoła, chociaż czasem o tym zapominamy.

Droga do Emaus ma jednak swój mały cel – odpoczynek, by pomyśleć i nabrać sił. I właśnie wtedy w Ewangelii padają słowa zaproszenia: Zostań z nami! Zostań, bo gdy jesteś blisko nie wątpimy, gdy jesteś blisko, odżywa nasza nadzieja. Kiedy jesteś mamy pokój.

Po tym doświadczeniu uczniowie wrócili do Jerozolimy, a my możemy wrócić do Pisma Świętego i szukać miejsc jego wyjaśniania przez tych, którzy chcą zrozumieć naszą drogę. Możemy wrócić do Eucharystii (oni wtedy Go rozpoznali), możemy dotknąć modlitwą tych, którym inaczej już nie umiemy pomóc.

Dlatego drogę do Emaus nazywam naszą drogą.

(Nie)podobni – czyli o nawiedzających cmentarze

Spotkamy dzisiaj przy grobach naszych bliskich wielu znajomych. Niektórych znamy i pamiętamy, młodszych już trudno nam kojarzyć. Nie znamy wszystkich. Skojarzymy ich dzięki napisom na tablicach na grobach, przy których staną i dzięki podobieństwu. Jak bardzo cmentarz przypomina owe tłumy z Apokalipsy. Kim są i skąd przychodzą? Gdzie są zapisani i do kogo podobni? Groby gromadzą podobnych.

Dzień Wszystkich Świętych to nie tylko dzień zmarłych, to dzień podobnych do Boga. Również wiarę poznaje się przez podobieństwo. Farbami malującymi to podobieństwo są błogosławieństwa. Błogosławieni, czyli podobni. Osiem podobieństw do Boga albo osiem zaprzeczeń zniekształcających podobieństwo na obrazie.

Ci podobni – jak przedstawia Apokalipsa – są zapisani w Księdze Baranka. Ale można pójść jeszcze dalej. Podobni są zapisani na przebitych rękach Zmartwychwstałego. Po to pokazuje On swoje ręce jako miejsce zapisania podobnych do Boga. Podobnych we krwi. I podobnie jak kiedyś Bóg wziął w dłonie glebę, by z niej ulepić człowieka (ciała), tak Chrystus bierze śmiertelne ciało ludzkie w przebite dłonie, by ulepić człowieka duchowego, jeszcze bardziej podobnego do żywego Boga.

Uroczystość Wszystkich Świętych, to dzień podobnych do Boga: tych, których nazywamy świętymi; tych, których odwiedzimy na cmentarzach i tych, którzy na te cmentarze się udadzą.

Święto podobnych w nadziei życia wiecznego.

Verified by ExactMetrics