Pilna pomoc rodzinie

Wielu z moich Czytelników bywało na Debatach UKSWordzkich i znało „Mistrza Jana”, naszego studenta i kolegę (Jan Falba). Teraz Jan znalazł się w trudnej życiowej sytuacji (szczegóły w linku). Wkrótce będziemy powtarzać, że Słowo stało się Ciałem. Liczą się również nasze słowa przyjaźni, wsparcia, empatii. Przychodzi jednak moment potwierdzenia słów czynem.

To właśnie ten moment, żeby być z Janem i Jego dziećmi w tym, co dla niego trudne.

Bądźmy razem! Tylko wtedy nasze słowa mają moc.

https://zrzutka.pl/4hcjpf

Autor

Jarosław Andrzej Sobkowiak

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej UKSW, nauczyciel akademicki, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, Katedra Teorii, Etyki i Prawa Mediów. Aktualny zakres badań: kognitywistyka komunikacji, etyka i metaetyka dziennikarska, komunikacja religijna. Wcześniejsze badania: hermeneutyka filozoficzna, podmiot w procesie komunikacji, nowy porządek moralny a nowy porządek światowy