Pilna pomoc rodzinie

Wielu z moich Czytelników bywało na Debatach UKSWordzkich i znało „Mistrza Jana”, naszego studenta i kolegę (Jan Falba). Teraz Jan znalazł się w trudnej życiowej sytuacji (szczegóły w linku). Wkrótce będziemy powtarzać, że Słowo stało się Ciałem. Liczą się również nasze słowa przyjaźni, wsparcia, empatii. Przychodzi jednak moment potwierdzenia słów czynem.

To właśnie ten moment, żeby być z Janem i Jego dziećmi w tym, co dla niego trudne.

Bądźmy razem! Tylko wtedy nasze słowa mają moc.

https://zrzutka.pl/4hcjpf

Autor

Jarosław Andrzej Sobkowiak

cognitive science, anthropology of communication, media ethics, media and artificial intelligence, UKSW Knowledge Base - team leader // kognitywistyka, antropologia komunikacji, etyka mediów, media a sztuczna inteligencja, Baza Wiedzy UKSW - przewodniczący zespołu https://bazawiedzy.uksw.edu.pl