O roli uniwersytetów dzisiaj

Zapraszam na debatę poświęconą roli uniwersytetów dzisiaj. Szczegóły na plakacie

Debata UKSWordzka 18.03.2015 – plakat

Autor

Jarosław Andrzej Sobkowiak

cognitive science, anthropology of communication, media ethics, media and artificial intelligence, UKSW Knowledge Base - team leader // kognitywistyka, antropologia komunikacji, etyka mediów, media a sztuczna inteligencja, Baza Wiedzy UKSW - przewodniczący zespołu https://bazawiedzy.uksw.edu.pl