KU PAMIĘCI I PRZESTRODZE

Jak aktualnie brzmią dzisiaj słowa M. Heideggera o głupocie używania zwrotu “się”.

WIRUS SIĘ NIE ROZPRZESTRZENIA, ROZPRZESTRZENIAJĄ GO LUDZIE

Pamiętajmy o tym!

Autor

Jarosław Andrzej Sobkowiak

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej UKSW, nauczyciel akademicki, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, Katedra Teorii, Etyki i Prawa Mediów. Aktualny zakres badań: kognitywistyka komunikacji, etyka i metaetyka dziennikarska, komunikacja religijna. Wcześniejsze badania: hermeneutyka filozoficzna, podmiot w procesie komunikacji, nowy porządek moralny a nowy porządek światowy