KU PAMIĘCI I PRZESTRODZE

Jak aktualnie brzmią dzisiaj słowa M. Heideggera o głupocie używania zwrotu „się”.

WIRUS SIĘ NIE ROZPRZESTRZENIA, ROZPRZESTRZENIAJĄ GO LUDZIE

Pamiętajmy o tym!

Autor

Jarosław Andrzej Sobkowiak

cognitive science, anthropology of communication, media ethics, media and artificial intelligence, UKSW Knowledge Base - team leader // kognitywistyka, antropologia komunikacji, etyka mediów, media a sztuczna inteligencja, Baza Wiedzy UKSW - przewodniczący zespołu https://bazawiedzy.uksw.edu.pl