Konferencja w UKSW, 8 maja 2012 r.

Zapraszam na konferencję „Ateizm a ewangelizacja. Program poniżej.

Ateizm a ewangelizacja

Autor

Jarosław Andrzej Sobkowiak

cognitive science, anthropology of communication, media ethics, media and artificial intelligence, UKSW Knowledge Base - team leader // kognitywistyka, antropologia komunikacji, etyka mediów, media a sztuczna inteligencja, Baza Wiedzy UKSW - przewodniczący zespołu https://bazawiedzy.uksw.edu.pl