Konferencja naukowa na temat sztucznej inteligencji i transhumanizmu

Zapraszam do zapoznania się z programem konferencji (tym razem bez niedzielnego komentarza). Wnioski z konferencji przedstawię za kilka dni.

Autor

Jarosław Andrzej Sobkowiak

cognitive science, anthropology of communication, media ethics, media and artificial intelligence, UKSW Knowledge Base - team leader // kognitywistyka, antropologia komunikacji, etyka mediów, media a sztuczna inteligencja, Baza Wiedzy UKSW - przewodniczący zespołu https://bazawiedzy.uksw.edu.pl