Kolejna Debata UKSWordzka

Zapraszam na „Debatę UKSWordzką” podsumowującą triadę: „NATURA – ROZUM – WOLNOŚĆ”. Już 10 stycznia 2017 r.

Debaty UKSWordzkie 10.01.2017

Autor

Jarosław Andrzej Sobkowiak

cognitive science, anthropology of communication, media ethics, media and artificial intelligence, UKSW Knowledge Base - team leader // kognitywistyka, antropologia komunikacji, etyka mediów, media a sztuczna inteligencja, Baza Wiedzy UKSW - przewodniczący zespołu https://bazawiedzy.uksw.edu.pl