Kolejna Debata UKSWordzka

Zapraszam na “Debatę UKSWordzką” podsumowującą triadę: “NATURA – ROZUM – WOLNOŚĆ”. Już 10 stycznia 2017 r.

Debaty UKSWordzkie 10.01.2017

Autor

Jarosław Andrzej Sobkowiak

Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej UKSW, nauczyciel akademicki, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, Katedra Teorii, Etyki i Prawa Mediów. Aktualny zakres badań: kognitywistyka komunikacji, etyka i metaetyka dziennikarska, komunikacja religijna. Wcześniejsze badania: hermeneutyka filozoficzna, podmiot w procesie komunikacji, nowy porządek moralny a nowy porządek światowy