Kolejna Debata UKSWordzka

Zapraszam na „Debatę UKSWordzką” podsumowującą triadę: „NATURA – ROZUM – WOLNOŚĆ”. Już 10 stycznia 2017 r.

Debaty UKSWordzkie 10.01.2017

Autor

Jarosław A. Sobkowiak

Nauczyciel akademicki. Zakres badań: antropologia i aksjologia kultury, etyka, hermeneutyka filozoficzna i teologiczna, moralność w aspekcie "intellectus fidei".