Ogólnopolska konferencja medioznawcza „Głupota w mediach”

Serdecznie zapraszam na konferencję

Konferencja_Głupota w mediach_UW

Autor

Jarosław A. Sobkowiak

cognitive science, anthropology of communication, media ethics, media and artificial intelligence, UKSW Knowledge Base - team leader // kognitywistyka, antropologia komunikacji, etyka mediów, media a sztuczna inteligencja, Baza Wiedzy UKSW - przewodniczący zespołu https://bazawiedzy.uksw.edu.pl