Język mediów – komunikacja czy destrukcja?

Język mediów – komunikacja czy destrukcja?

Hermeneutyka przesłania medialnego

 

Kolokwium: 31 stycznia 2018 od godz. 10:00

 

Tematy realizowane w ramach wykładu

 1. Od destrukcji języka do tzw. kompromisu
 2. Język dziennikarski a potrzeba kompetencji lingwistycznych
 3. Prawda czy opinia?
 4. Kto mówi? „Zła wiara”, że w przekazie medialnym „wszystko jest w porządku”
 5. Wypowiedziane – niewypowiedziane”. Siła sugestii
 6. Ego dziennikarskie
 7. „Info”. Coraz bardziej wstydliwe pojęcie
 8. Obsesja kodowania i dekodowania
 9. Potrzeba realizmu poznawczego
 10. Komunikacja i/a/czy media?
 11. Pułapka teorii efektów bezpośrednich – komunikacja mas
 12. McLuhan a antropologia komunikacji
 13. Nowa socjologia mediów – analiza etapowa
 14. Podwójna zależność dziennikarza
 15. Mediacja zamiast komunikacji? Nowe fundamenty kompromisu

Lektura uzupełniająca:

Komunikacja czy destrukcja – skrypt

31 Fenomen slowa