Etyka

 

tezy-z-etyki-ogolnej-2016-2017

LITERATURA:

Tadeusz Styczeń SDS, Jarosław Merecki SDS – ABC_Etyki

Etyka nikomachejska

Fides et ratio

Encyklika Veritatis splendor

Karolina Ćwik, Nadprzyrodzona wizja szczęścia

Haslo NORMA MORALNA

Haslo SYTUACJA MORALNA

Prawda w społeczeństwie pluralistycznym i tolerancyjnym, w: Teologia i Moralność, s. 49-64.

Człowiek bez właściwości. W poszukiwaniu duchowego horyzontu „Teologia i Moralność” 6 (2009) s. 11-25.

Duchowość bez Boga a życie „jakby Bóg był”, Teologia i Moralność 1(13) 2013, s. 103-115.

Dodaj komentarz