Człowiek podmiotem moralności

Jarosław A. Sobkowiak

CZŁOWIEK PODMIOTEM MORALNOŚCI

Poniższe tezy są punktem wyjścia egzaminu ustnego – najbardziej punktowana samodzielność myślenia

  1. Nauka i wiara – granice, różnice, podobieństwa
  2. Refleksja moralna a nauki o człowieku
  3. Dialog interdyscyplinarny – dialog nauki i wiary
  4. Specyfika poznania chrześcijańskiego
  5. Chrześcijaństwo a kultura: socjologia – teologia
  6. Chrześcijaństwo a kultura: literatura – filozofia
  7. Trans i post-humanizm
  8. Człowiek i biotechnologie – ludzkość a norma biologiczna
  9. Czy każdy ma prawo do swojej prawdy
  10. Prawda – pomiędzy komunikacją a spotkanie

Lektura:

Piotr Gutowski, Czym jest „nowy ateizm”

Trust as a Condition of Getting to Know the Truth – dodatkowe punkty (0,5 stopnia)

Skrypt uzupełniający do wykładu_Człowiek podmiotem moralności – obowiązuje wszystkich

Dodaj komentarz