Ogólnopolska konferencja medioznawcza „Głupota w mediach”

Serdecznie zapraszam na konferencję

Konferencja_Głupota w mediach_UW

Autor

Jarosław A. Sobkowiak

Nauczyciel akademicki. Zakres badań: antropologia i aksjologia kultury, etyka, hermeneutyka filozoficzna i teologiczna, moralność w aspekcie "intellectus fidei".