O roli uniwersytetów dzisiaj

Zapraszam na debatę poświęconą roli uniwersytetów dzisiaj. Szczegóły na plakacie

Debata UKSWordzka 18.03.2015 – plakat

Autor

Jarosław A. Sobkowiak

Nauczyciel akademicki. Zakres badań: antropologia i aksjologia kultury, etyka, hermeneutyka filozoficzna i teologiczna, moralność w aspekcie "intellectus fidei".