Teologia moralna fundamentalna i szczegółowa – WPK

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE

  1. Moduł fundamentalny: Norma moralna, sytuacja moralna, sumienie, opcja fundamentalna.
  2. Moduł moralności sakramentalnej: Grzech i pokuta. Sakrament małżeństwa. Ślub i przysięga.
  3. Moduł prawa naturalnego: Prawo naturalne i prawa człowieka.
  4. Moduł bioetyczny: Etyka medyczna. Personalistyczny i religijny wymiar choroby. Zasady pomocnicze w medycynie.
  5. Moduł moralności życia społecznego: Prawda i wolność. Miłość i sprawiedliwość.

LEKTURA:
1 Haslo NORMA MORALNA

2 Haslo SYTUACJA MORALNA

3 veritatis_splendor wolność i prawo, opcja fundamentalna

4 Sprawiedliwość w konekście nierówności podmiotów

5 Sakramentalny charakter związku małżeńskiego

6 Gender a nowy porządek moralny

7 Filozofia prawa czy filozofia osoby

8 Prawda w społeczeństwie plurakistycznym i tolerancyjnym

9 Wrobel – In Vitro – wyzwania etyczne

10 Norkowski – Mozgowe kryteria smierci czlowieka