Człowiek w procesie komunikacji

TEZY NA KOLOKWIUM – 6 czerwca 2017 r.

 1. Komunikacja jako proces
 2. Funkcje komunikowania
 3. Człowiek i jego odniesienia
 4. Intencjonalność w komunikacji
 5. Koło hermeneutyczne (wyjaśniać – rozumieć)
 6. Prawda w komunikacji
 7. Prawda i wolność
 8. Percepcja a rozumienie
 9. Moralność – egzystencja – czas
 10. Moralność a komunikacja
 11. Filozofia kłamstwa
 12. Moralność obowiązku
 13. Medialna mitologia faktów
 14. Sytuacje graniczne a komunikacja norm moralnych

Kolokwium składa się z dwóch części: 

pytanie z tez oraz pytanie z lektury poniżej (proszę wybrać 3 pozycje)

KSIĄŻKI:

 • Chudy W., Filozofia kłamstwa, Warszawa 2003 (rozdział do wyboru)
 • Delsol Ch., Esej o człowieku późnej nowoczesności, Kraków 2003.
 • Filipiak M., Homo communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania, Lublin 2003 (wybrać rozdział)
 • McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka, tłum. N. Szczucka, Warszawa 2004.

PLIKI PDF: